kdo jsme:

Občanská inspirace je nezisková organizace, která byla založena jako občanské sdružení v roce 1998. Od roku 2002 provozuje rodinné a komunitní Centrum inspirace a tvořivosti v Praze 6 – Bubenči a zabývá se těmito činnostmi:

Projekty sdružení jsou určeny dětem i dospělým, rodičům, prarodičům a rodinám.

Našimi aktivitami rozšiřujeme nabídku kulturních a volnočasových možností i sociální služby pro občany z blízkého i vzdálenějšího okolí našeho centra.

Občanská inspirace je od 1. 1. 2014 spolkem, registrovaným ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 8960.