tým:

PhDr. Helena Vostradovská

statutární zástupkyně, předsedkyně spolku, koordinátorka projektů,poradkyně,koučka
ředitelka Centra Inspirace a tvořivosti

Ing. Pavlína Novotná

ekonomka, účetní

Mgr. Kateřina Dočkalová

lektorka programů pro rodiče s dětmi a programů pro předškolní děti,kontaktní pracovnice CIT

Mgr. Renata Kolářová

lektorka přednášek pro rodiče, psycholožka

Mgr. Zuzana Kocábová

lektorka přednášek pro rodiče, psycholožka

MgA. Jana Strejcová

lektorka programů pro rodiče s dětmi a programů pro předškolní děti,kontaktní pracovnice CIT,
ekovýchovné programy

MgA. Tereza Vostradovská

grafička, lektorka výtvarných dílen

Mgr. Barbora Vostradovská

lektorka kroužků pro děti, webmaster, PR, asistentka projektů

Bc. Jakub Korecký

technická podpora

Hana Šafářová

provoz a údržba CIT