Projekty:

Ekoinspirace:

Ekovýchovné programy pořádáme již od roku 2000 s cílem rozvíjet zájem dětí o životní prostředí, v němž žijí. Různými formami se snažíme dětem přiblížit živou i neživou přírodu, vztahy příčin a následků v přírodě, včetně poznání vlastní role v síti ekologických, ekonomických a sociálních vztahů.

Ekoden pro základní školy

Alternativní ekovýchovné programy pro předškoláky
podporuje MHMP – Odbor ochrany prostředí

Ekovýchovný program pro děti ze sídliště Černý Most
podporuje MHMP – Odbor ochrany prostředí a městská část Praha 14

Filmové workshopy pro děti – Otesánkovo svědomí
podporuje MHMP – Odbor ochrany prostředí

Projekt Ekoléto
podporuje MHMP – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Občanská inspirace se zúčastnila Krajské konference EVVO v Nové radnici, kde prezentovala program Ekoinspirace.

Ekodny s projektem Kyoto in the Home
ve spolupráci se Seven, o.p.s.