Projekty: impulzy

Inspirace a impulsy pro rodiče hledající soulad mezi prací a rodinou

Projekt byl zahájen 1. 7. 2013 a obsahoval celkem čtyři cykly vzdělávacích aktivit, které si kladly za cíl rozvíjet pracovní a psychosociální kompetence osob, zejména rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a těch, kteří dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny. Součástí projektu bylo hlídání dětí pro účastnice/ky kurzů, vytvoření svépomocných skupin rodičů, individuální a skupinový koučink pro rodiče. Smyslem a cílem těchto aktivit bylo, aby se zmíněná cílová skupina snadněji uplatnila na trhu práce. Projekt byl podpořen z Operačního programu OPPA – Praha Adaptabilita a byl ukončen v roce 2015.