Projekty: inspirace

Inspirace pro rovné šance

Tento dvouletý projekt jsme realizovali v letech 2006 a 2007. Byl zaměřený na rodiče, zejména ženy, které se snaží o úspěšné sladění rodinného a profesního života. Připravili jsme cyklus deseti workshopů a přednášek na různá témata (např. „Jak uspět při hledání nového zaměstnání po MD, RD“, Sebeprosazení a osobní motivace při hledání zaměstnání“, „Rodina a zaměstnání ženy – psychologické aspekty“). V roce 2007 jsme s workshopy pokračovali, zaměřili jsme se především na témata související s posilováním psychické odolnosti dětí a podporu rodiny.

Náplň workshopů jsme shrnuli ve sborníků textů Inspirace pro rovné šance, který vyšel v prosinci 2007. Obsahuje nejen texty k realizovaným přednáškám, ale také odpovědi na otázky, které se objevily na workshopech a jiných setkáních s ženami. Sborník je k dispozici zdarma, můžete si ho stáhnout zde (PDF 3,9 MB) nebo si vyzvednout originální vydání v našem centru.

Sborník obsahuje příspěvky na tato témata:
Vzhůru za prací aneb úspěšné ženy nikdo a nic nezastaví - autorka Mgr. Klára Lichá přehledně shrnuje praktické dovednosti a poznatky, které potřebuje uchazeč o práci v procesu hledání zaměstnání, výběrových řízení, pohovorů a prezentace své osoby.
Téma psychické odolnosti rodiny a zejména rozvíjení odolnosti dětí je obsahem druhého příspěvku Žena – práce – rodina autorky PhDr. Moniky Hoskovcové Horákové. Autorka popisuje zátěžové situace dětí v běžném životě (návštěva lékaře, nástup do školky apod.) s návodem, jak na ně děti připravovat.
O vymezení a genezi obsahu a pojmu „rovné příležitosti“ si můžete přečíst v teoretické studii Rovné příležitosti a šance - v čem a pro koho autorky PhDr. Hany Maříkové.

V rámci projektu vzniklo v roce 2006 ve spolupráci s Ateliérem filmové a televizní grafiky VŠUP pásmo krátkých animovaných filmů inspirace pro rovné šance, který můžete shlédnout či stáhnout níže.

Celý projekt Inspirace pro rovné šance byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Film Inspirace pro rovné šance

Jedná se o pásmo drobných příběhů o rovných i nerovných šancích, předsudcích a stereotypech v chování žen a mužů. Nechceme poučovat, neříkáme, co je dobře a co nikoliv. Animovaná zkratka několikaminutových příběhů zachycuje drobné životní stereotypy a situace každodenního života a vztahu obou pohlaví. Je na každém divákovi (divačce), zda se s příběhem ztotožní a najde si pro sebe třeba drobné poznání, že jeho (její) problémy jsou zobecnitelné. Zamyslí se nad tím, co všechno by stálo za to změnit, co naopak nikoliv, zda nezačít jednoduše sám od sebe nebo ještě lépe od výchovy svých dětí. Celý film vznikl ve spolupráci s Ateliérem filmové a televizní grafiky VŠUP. Příběhy natočili studenti, nyní již absolventi této školy. Jednotliví tvůrci si náměty příběhů mohli zpracovat nejen vizuálně, ale i obsahově po svém. Nad přípravou filmu tak vznikla zajímavá mezigenerační i názorová diskuze. Mladá generace žen i mužů přistupuje ke „svým“ rovným šancím mnohem bezprostředněji, svobodněji a bez předsudků o zažitých rolích. Doufáme, že Vás náš film potěší, povzbudí a inspiruje k diskuzi nad rovnými šancemi v dnešním hektickém světě.

Námět filmu a realizace projektu:
Dana Oujezdská, Helena Vostradovská

Námět, scénář a režie:
Veronika Bakošová - Fotbal
Irena Brunhoferová - Přetížené pedály
Dora Čančíková - Ke startu připravit
Bára Dlouhá – Pekárna; Konkurz
Edita Krausová - Normální den; Sen
Martin Polák a Eva Dohnalová - Superžena a pozitivní muž
Lucie Štamfestová - Titanic; Hra

Autor hudby:
Jakub Kudláč

Střih
Jiřina Pěčová

Technická spolupráce
Eva Dohnalová

Produkce
Zuzana Bukovinská