Projekty: klíče

Klíče pro život – Animované problémy kolem nás

Vzdělávací projekt mediální výchovy pro starší školní děti byl zahájen v prosinci 2011. Jeho cílem bylo umožnit dětem pracovat s filmovým médiem a projít celou tvůrčí cestou – od prvotního nápadu, přes obrázkový scénář, výtvarné návrhy až k samotné animaci, zvukové a obrazové postprodukci.

Projektu se zúčastnilo celkem 12 dětí ve věku 12 – 15 let, které byly rozděleny do tří pracovních skupin. Každá skupina zpracovávala týmově vybraný námět na třech stanovištích pod dohledem zkušených animátorů. Zájemci o workshop animovaného filmu si v procesu tvorby osvojili klíčové role výtvarníka, animátora a režiséra.

Tvorba animovaného filmu umožňuje dětem nejen dobrou zábavu, ale rozvíjí jejich kreativitu, fantazii, výtvarný cit, učí filmové řeči, nadhledu a humoru.

Projekt byl ukončen závěrečnou projekcí všech tří animovaných snímků „Naše přítomnost“, “Beznaděj“ a “Zůstaň svůj“ v kině MAT 14. 3. 2012.

Metoda výuky filmové animace prostřednictvím vlastní tvorby je metodou inovativní a pro děti velmi atraktivní. Kombinuje získávání mnoha nových poznatků s praktickou participací v kolektivním tvůrčím prostředí.

Na přípravných setkáních a vlastní tvorbě animovaných snímků Animované problémy kolem nás se podílela Mgr. Zuzana Bukovinská a studentky Vysoké školy uměleckoprůmyslové z Ateliéru filmové a televizní grafiky.

Projekt byl součástí vzdělávacího programu Klíče pro život – Medializace a mediální výchova realizovaného ve spolupráci s DDM Praha. Film Animované problémy kolem nás (který měl premiéru 14. března 2012) lze nyní sledovat na Youtube.