Projekty: kouzla

Projekt Kouzla přírody:

Program Kouzla přírody obsahuje realizaci interaktivních programů o přírodě věnovaných předškolním dětem. Jeho obsahem je ekovýchovné vzdělávání, přírodovědné tvoření, přímý kontakt s přírodou a sledování proměn přírody v závislosti na ročním období.

Projekt Kouzla přírody je podpořen z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy.