Projekty: rodina

Projekt Rodina:

Realizaci tohoto projektu pro rodiče s malými dětmi jsme zahájili v roce 2002 v Centru inspirace a tvořivosti v Bubenči. Rodinné a komunitní centrum je místem pro rozvoj rodičovských kompetencí, podporu mezigeneračního setkávání, je zdrojem nových kontaktů, informací a inspirativní výměnu zkušeností. Přispívá k vzdělávání rodičů a omezení sociální izolovanosti rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené. Usiluje o aktivní zapojování rodičů do společenského života. Cílem projektu je aktivní podpora rodičů s malými dětmi, vytváření zázemí pro komunikaci i vznik vrstevnických skupin. Nezbytnou součástí je i inspirativní pedagogická a osvětová činnost pro rodiče (poradna, přednášky, workshopy, vzdělávací cykly).

Z vlastních zkušeností víme, jak posilující a důležité je sdílení výchovných zkušeností mezi rodiči a poskytování nejrůznějších podnětů pro dobrou a citlivou výchovu dětí. Pro aktivity je využívána herna a výtvarná dílna v Praze 6 - Bubenči v Centru inspirace a tvořivosti.

Součástí projektu je i provoz veřejné knihovny Knihobudka, kde si můžete vypůjčit a odevzdat nejrůznější knížky, darovat hračky, nebo je i získat.

Projekt na podporu rodiny je podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 6.

Bližší informace najdete v aktuálním rozvrhu Centra inspirace a tvořivosti.