Projekty: zahradnik

Projekt Malý zahradník:

Cílem projektu je proměna předzahrady MŠ Charlese de Gaulla. Předzahradu je třeba rekultivovat, oživit, nově osadit, doplnit víceobjemovými truhlíky pro sázení s dětmi a jejich rodiči. Součástí projektu je i vybudování domečku pro malé zahradníky pro pomůcky a nářadí k ekovýchovným aktivitám s dětmi.

Fotografie z projektu můžete nalézt zde.

Projekt Malý zahradník je podpořen z prostředků Městské části Praha 6.