Aktuální informace k provozu CIT a kroužků od 7.12.2020

Na základě vládních opatření 3. stupně PES obnovíme naši činnost od pondělí 7.12. 2020.

Hygienická pravidla:

  • zvýšená hygiena (povinná dezinfekce rukou při vstupu do CIT) a časté větrání
  • skupiny max 10 účastníků (tam, kde je v programu více účastníků, budou rozděleni do 2 učeben – pondělí a středa dopoledne)
  • zákaz vstupu rodičovského doprovodu do budovy CIT, dítě předáno lektorce u vstupu
  • povinné roušky ve všech vnitřních prostorách (netýká se předškolních dětí v Píďalkách a programech, kde jsou předškolní děti bez rodičů – řídí se pravidly pro MŠ)

Prohlášení, která děti odevzdávala na jaře, nyní nejsou třeba.

Prosím, posílejte na kroužky jen zdravé děti. Děti s příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota) budou izolovány a rodiče vyzváni k vyzvednutí dítěte.