Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina – předgrafémová etapa pro děti od 5 let.

Cílem kurzu je prevence selhávání v oblasti čtení a psaní v první třídě, zlepšení jazykového citu. Kurz rozvíjí smysl pro rytmus a dělení slova na hlásky a slabiky.

Kurz se skládá z lekcí, kdy děti formou hry „v krajině slov a hlásek“ získávají představu o slově (že má význam i hláskovou strukturu). Při učení děti provází pohádkové postavy – pan Slabika, pan Délka, Hlásulky, Hláskojedi a kamarádi Tap a Ťap.

Toto učení rozvíjí osobnost dítěte – pozornost, sebekontrolu, samostatnost a kritické myšlení. Děti se naučí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají. Jsou zde zařazeny úkoly s „chytáky“ označované jako „past“, což přispívá k soutěživosti a vnímavosti.

Kurz je vhodný pro:

 • všechny děti v předškolním věku před vstupem do školy jako stimulační program
 • děti s odkladem školní docházky
 • děti s těžkostmi ve vývoji řeči
 • děti v péči logopeda
 • děti jejichž rodiče jsou dyslektici
 • děti s vývojovými poruchami
 • děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)
 • školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky

 

Více informací můžete nalézt zde: http://www.elkonin.cz/

 

 

Chcete se na kurz přihlásit? Máte dotaz? Napiště nám!

  Časy konání

  Středa
  16:00 - 16:45