INFORMACE PRO RODIČE

ZÁPIS NA AKTIVITY CIT

školního roku 2020/21 proběhne 1.- 4.září 2020 (předběžné
přihlášky na jednotlivé aktivity můžete posílat na
info@obcanskainspirace.cz nebo prostřednictvím
našich www.stránek).

 

Kurzovné

Co se týče přerušeného provozu během pandemie a kurzovného, které jste na pololetí uhradili.Nabízíme tyto 3 možnosti:

A/požádat o vrácení části kurzovného zpět
B/snížit kurzovné v září (pokud budete pokračovat)
C/ponechat nevyužitou část prostředků CIT jako solidární ekonomickou podporu centra. Děkujeme, že tuto možnost využíváte.

O výběru varianty informujte svoji lektorku nebo pište na info@obcanskainspirace.cz do 30.6.2020
Finanční vypořádání proběhne po ukončení školního roku 2019/20.