Jak to bude v červnu v Centru inspirace?

Všechny odpolední kroužky v Centru inspirace poběží do 19.6.2022

(Malý kutil, tanečky, keramika, výtvarka, logopedie, Maxík, Malý kuchař)

Dopolední programy pro rodiče s dětmi a Píďalky poběží do 26.6.2022

 

Ve čtvrtek 23.6. OD 15.30 BUDE PRO VŠECHNY DĚTI Z KROUŽKŮ A DĚTI Z MŠ při příležitosti 20. výročí založení CIT PŘIPRAVENO DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA ZAHRADĚ MŠ

Divadýlko Jabada

Pohádka o kohoutkovi a slepičce

(děti pouze v doprovodu rodičů, délka přestavení cca 60 minut, v případě špatného počasí bude divadlo v herně CIT, vstupné dobrovolné)