Všechny programy a aktivity centra jsou již od 24.5. v provozu, vstup dle pravidel vládních opatření /vždy k určitému datu upravujeme/ Děti do 6 let se netestují.

Hurá 🙂