PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „JAK VÉST DĚTI K ZODPOVĚDNOSTI ZA VLASTNÍ CHOVÁNÍ, JAK UČIT DĚTI SEBEOVLÁDÁNÍ? JAK SE DĚTI UČÍ OVLÁDAT SVOJE IMPULZY?“

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU V CENTRU INSPIRACE A TVOŘIVOSTI, Charlese de Gaulla 18 
Úterý 26.března od 18.00 – 20.00 hodin hodin v CIT
Přednáška pro rodiče s diskuzí s psycholožkou Mgr.Kateřinou Šmatlákovou
„Jak vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování, jak učit děti sebeovládání? Jak se děti učí ovládat svoje impulzy?“ 
Místo a čas konání: CIT- 26.3. od 18.00 – 20.00, hlídání dětí zajištěno.
Přihlášky zasílejte na email: info@obcanskainspirace.c , nebo se hlaste osobně v CITu