PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE

v rodinném a komunitním

Centru inspirace a tvořivosti

Charlese de Gaulla 862/18, Praha 6

 

Úterý 28.5. 2019 v 18.00 hodin

 

„Není hraní jako hraní“

aneb co dětem přináší a bere herní průmysl.

Příspěvek k prevenci závislostí na nových médiích.

Jak motivovat děti ke kvalitnímu využívání volného času.

Lektorka: psycholožka Mgr.Kateřina Šmatláková