SEMINÁŘE PRO RODIČE 

Úterý 30.10. 2018 v 18.00 hodin v CIT
„JAK ZVLÁDNOUT VSTUP DÍTĚTE DO ŠKOLKY A ŠKOLY“ 
Budeme se bavit o tom, jak dítě na změny připravit, o uspořádání režimu dne, komunikaci s dítětem a jeho motivaci, roli dospělých osob v tomto procesu, jak zvládnout vztah dítěte k jiné než rodičovské autoritě, školní zralosti, separační úzkosti při vstupu do MŠ, prostě o změnách, které rodiče a děti od tří do šesti let teprve čekají. Lektorka: Mgr. Kateřina Šmatláková, psycholožka
Hlídání dětí zajištěno.
Seminář se koná v Centru inspirace a tvořivosti, Charlese de Gaulla 18, Praha 6
Přihlášky zasílejte na email: helena@obcanskainspirace.cz , nebo se hlaste osobně v CITu