ÚTERÝ 28.3. 2023 v 17.30 hodin

VÝCHOVA K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI U DĚTÍ

Obsah semináře : základní předpoklady pro vytváření psychické odolnosti u dětí, dětský strach a úzkost, jak zvládat svoje a dětské úzkosti

Lektorka: psycholožka Mgr. Kateřina Šmatláková

Délka trvání semináře: 2 hodiny

Vstupné: 200,-Kč (platba na místě)

Hlídací služba: 200,-Kč/2 hodiny

 

 

STŘEDA 19.4. 2023 od 16.00 hodin

KURZ POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ

Obsah kurzu: v kurzu se naučíte poskytnout první pomoc dítěti, které je v bezvědomí, má zástavu dechu a oběhu nebo vdechlo cizí těleso. Výuka je omezena na nejnutnější teorii, důraz je kladen na praktický nácvik poskytování první pomoci.

Kurz vede akreditovaná lektorka ČČK

Délka trvání kurzu: 4 hodiny

Vstupné: 800,-Kč (platba předem do 14.4.2023 na účet organizace)

Tento program je z provozních důvodů bez hlídací služby.

 

 

ÚTERÝ 23.5.2023 v 17.30 hodin

ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA VE VÝCHOVĚ DĚTÍ

Obsah semináře: nastavování hranic v souvislostech s vývojovou psychologií dítěte, jak učíme děti sebeovládání, problematika agresivního chování u dětí, hyperaktivita, dětská neposlušnost atd.

Lektorka: psycholožka Mgr.Kateřina Šmatláková

Délka trvání semináře: 2 hodiny

Vstupné: 200,-Kč (platba na místě)

Hlídací služba: 200,-Kč/2 hodiny

 

Program se  koná v Centru inspirace a tvořivosti,

Charlese de Gaulla 832/18, Praha 6

Přihlášky: info@obcanskainspirace.cz

Aktivity projektu Inspirace a prevence pro rodinu 2023 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV
a MHMP. Projekt Centra inspirace a tvořivosti 2023 finančně podpořila MČ Praha 6.