ÚTERÝ 24.10. 2023 v 17.00 hodin

WELLBEING PRO RODIČE – aneb jak zvládat lépe prolínání rolí (slaďování rodinného a pracovního života), co můžeme udělat pro to, abychom byli spokojení, využívali svůj potenciál a užívali si život naplno?

 

Obsah semináře: wellbeing hledá harmonii v pěti nejdůležitějších oblastech : smysluplnosti, vztazích, zdraví, financích a komunitě. Každý pilíř wellbeingu lze zlepšovat pomocí různých nástrojů, technik a cvičení, kterými vás v průběhu semináře provedeme.

 

Lektorka: Jarmila Brixová má více než 25leté praktické zkušenosti v oblasti řízení a rozvoje lidí v různých společnostech. Věnuje se manažerskému a osobnostnímu rozvoji, jakož i celkové změně firemní kultury podporující wellbeing každého jednotlivého zaměstnance. V oblasti rozvoje se zaměřuje na práci s energií, nalezení životního směřování a hlubšího smyslu v tom, co děláme a osvojování si nových návyků a rituálů vedoucí k trvalé změně. Společně se Stankou Hederovou založila a vede společnost Wellbeing – Umění žít.

 

Délka trvání semináře: 2,5 hodiny

Vstupné: 200,-Kč (platba na místě)

 

ÚTERÝ 28.11.2023 v 17.00 hodin

ENERGY MANAGEMENT- jak mohou rodiče lépe řídit svoji energii

 

Obsah semináře: práce se zdroji a vynakládáním životní energie v rámci rodičovské role, objasnění teorii 4 zdrojů energie a vytvoření energizujících rituálů na jejich obnovu.

 

Lektorka: Jarmila Brixová

Délka trvání semináře: 2 hodiny

Vstupné: 200,-Kč (platba na místě)

 

Program se  koná v Centru inspirace a tvořivosti,

Charlese de Gaulla 832/18, Praha 6

Přihlášky: info@obcanskainspirace.cz

Aktivity projektu Inspirace a prevence pro rodinu 2023 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV
a MHMP.
Projekt Centra inspirace a tvořivosti 2023 finančně podpořila MČ Praha 6.