Odpolední kroužky v Centru inspirace
a tvořivosti, začínáme již příští týden!

PONDĚLÍ 6.LEDNA
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI I. – 15.00 – 15.45
Počet volných míst: 4
LEKTORKA: MgA.JANA STREJCOVÁ

ÚTERÝ 7. LEDNA 15 – 15.45
TANEČNÍ MIX A POHYBOVÁ VÝCHOVA
LEKTORKA: HANA BUMBÁLKOVÁ, Dis.
Počet volných míst: 5

STŘEDA 8. LEDNA
KERAMIKA I. 14.45 – 15.45
KERAMIKA II. 15.45 – 16.45
LEKTORKA: MgA.JANA STREJCOVÁ
Počet volných míst: 1 – 2

STŘEDA 8. LEDNA
LOGOPEDIE – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE v časovém rozmezí: 14.30 – 17.30
Délka konzultace a logopedické prevence:30 minut
LOGOPEDKA: Mgr.Dana Svozilová Sobotková
Počet volných konzultací: 2-3

ČTVRTEK 9.LEDNA
VÝTVARNÝ ATELIÉR I. 14.45 – 15.30
VÝTVARNÝ ATELIÉR II. 15.45 – 16.30
LEKTORKA: MgA.JANA STREJCOVÁ
Počet volných míst: 4
Malý kuchař je obsazen, začíná rovněž ve čtvrtek 9.ledna od 15.30.
Kontakt: 721 770 462
info@obcanskainspirace.cz