Pokud nenastane nějaká opravdu mimořádná situace, zahájíme provoz CIT 1. června. Všechny kroužky poběží dle našeho pravidelného rozvrhu. Logopedie již nebude on-line, ale v naší poradně. Píďalky budou mít od 9.00 12.00 hlavně venkovní program.Část kroužků, pokud bude hezké počasí, přesuneme rovněž ven. Vyzvedávající rodiče poprosíme rovněž o čekání na děti venku, mimo společnou šatnu. Samozřejmě, když bude pršet, zmoknout vás nenecháme. Prosíme všechny o vstřícnost, laskavost a probuzení mimořádné empatie, těšíme se na vás všechny!!!!